ד"ר נח חכם

  • החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
  • חדר 6139
  • טלפון: 972-2-5883539
  • פקס: 972-2-5883539

תחומי מחקר עיקריים

  • יהדות הגולה בתקופה ההלניסטית רומית
  • יהדות מצרים מכיבוש אלכסנדר עד מרד התפוצות
  • ספר מקבים ג
  • ספרות חז"ל כמקור היסטורי
  • התרגומים היווניים לאסתר
  • פרשנות המקרא בימי בית שני