Events
   

דף הביתתמונת הספר

ספר חדש

 

מאת: אבינועם רוזנק

בסידרה: גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי.
הרב אברהם יצחק הכהן קוק היה גדול הרבנים וההוגים בארץ ישראל במאה העשרים. ספר זה מתחקה אחר סיפור חייו ועולמו הרוחני. קורות חייו של הרב קוק פותחים צוהר
לתולדותיהן של היהדות, הציונות וההשכלה ולאורך המאה ה-19 ובשלהי המאה ה-20.

דמותו הייתה שנויה במחלוקת בחייו ובמותו. הוא היה בכיר הוגיה של הציונות הדתית, הכוח המניע מאחורי תנועות פוליטיות ששינו את פניה של מדינת ישראל בעבר ובהווה, קדוש בעיני אלה ובזוי בעיני אחרים.
חיבור זה מתאר בהרחבה את נפתולי חייו של הרב קוק מתוך שילוב עם יסודות משנתו
הקבלית והפילוסופית, ומתבסס גם על יומניו האישיים. תרומתו הייחודית היא בחשיפה של
אישיותו המורכבת, הכאובה, המבקשת שלום, אך מצויה בלבה של מלחמת תרבות קשה, המלווה  את החברה הישראלית עד ימינו אלה

 

ההלכה הנבואית
הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראי"ה קוק
מאת אבינועם רוזנק
הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מגדולי אנשי הרוח בעולם היהודי בעידן המודרני, נתן דעתו על סוגיות יסוד שהסעירו את עם ישראל נוכח ההשכלה, החילון והתנועה הציונית. התבטאויותיו, שנוסחו באופן פיוטי ומורכב, יצרו הד ציבורי ופרשנויות שונות וסותרות, והשפעתו על הציבוריות הישראלית הייתה ועודנה רבה מאוד.
הספר ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה של ההלכה במשנת הראי"ה קוק מבהיר לראשונה את מכלול כתיבתו ההגותית וההלכתית, על שלל הניגודים והמתחים המגולמים בה.
בד בבד, הספר מדגים את הזיקה שבין הלכה, אגדה ונבואה. לטענת המחבר אין הלכה ללא אגדה ומאחורי כל פסיקה ניצבת הגות מנהירה. למען הבהרת טענה זו והכרת עולמו ההלכתי של הרב קוק, הקורא מובל אל מחוזות הגותו של המקיפים את עולם המחשבה הכללית ואת נבכיה הכמוסים של ספרות ישראל על כל גוניה: האגדה וההלכה, הפיוט והפסיקה, תורת הסוד ותורת הנגלה. על מצעם של אלה נחשפים עקרונות הפילוסופיה של ההלכה העומדים ביסוד פסיקתו.
פסיקתו של הראי"ה קוק נוגעת בעולם הנבואה, ומתוך יומניו, המובאים בהרחבה בספר, נחשפות תחושותיו הנבואיות הקשורות לחווית השיבה לארץ ישראל, חוויה שיש לה תפקיד מרכזי בהבנת כתיבתו ההלכתית.

ביקורות

מקור ראשון מאת: חיים נבון . יולי 2007


אתר מרכז ישיבות בני עקיבא מאי 2007


הצופה, 08/07/2007


תגובה של המחבר לביקורת בהצופה


כיפה

 

הכנס הבינלאומי על היהדות הרפרומית:

ד"ר אבינועם רוזנק (יו"ר אקדמי)

שינויים חשובים ומרתקים התחוללו בחמישים השנים האחרונות ביהדות הרפורמית. זרם זה הפך במהלך המאה ה-20 לגדול ביותר בזרמי יהדות ארצות הברית והצמיח שלוחות גם בישראל וברחבי העולם. תהליכים אלה זכו רק לביטוי מועט במחקר האקדמי בישראל ובארצות הברית. בהשוואה לקבוצות אחרות, קטנות ושוליות יותר, הוא נידון רק בפרסומים בודדים שאינם מאפשרים הכרה מעמיקה והבנה ראויה. כדי למלא חסך זה וכדי לקדם את המחקר הביקורתי על העם היהודי בזמננו, הקים מכון ון ליר בירושלים, לפני כשנתיים, קבוצת מחקר העוסקת ביהדות הרפורמית.
מטרת הכינוס להציג מחקרים חדשים שיתרמו להבנה מעמיקה של היהדות הרפורמית בזמננו ושל התהליכים המתרחשים בתוכה בכלים סוציולוגיים, תיאולוגיים, היסטוריים וחינוכיים.

הכינוס יימשך יומיים: 24-25.12.07

ראו: http://www.vanleer.org.il/heb/EventDetails.asp?EventId=766