פרסומים
   

דף הבית 

רשימת פרסומים

 

עבודת הדוקטור:

הפילוסופיה של ההלכה במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, האוניברסיטה העברית העברית בירושלים, 1998. בהנחייתו של פרופ' אביעזר רביצקי

 

ספרים:

1) ההלכה הנבואית - הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראי"ה קוק, מאגנס, ירושלים 2006 (בדפוס).

2) הרב קוק: ביוגרפיה אינטלקטואלית, הוצאת זלמן שזר, ירושלים 2006 (בדפוס).

3) פילוסופיה, הלכה ורגישות חינוכית: עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה (שם זמני), מאגנס, ירושלים 2007 (בהכנה)

 

עריכת ספרים:

1) עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה, אביעזר רביצקי ואבינועם רוזנק (עורכים), מאגנס, ירושלים 2007 (בדפוס).

2) השפעתו של הרב י"ד סולובייצ'יק על התרבות, החינוך והמחשבה היהודית, אבינועם רוזנק ונפתלי רוטנברג (עורכים), מכון ון ליר, ירושלים 2007 (בהכנה)

 

מאמרים בקבצים:

1.      'פילוסופיה ומחשבת ההלכה: קריאה בשיעורי התלמוד של הרב י"ד סולובייצ'יק לאור מודלים ניאו-קאנטיאניים', אבי שגיא (עורך), אמונה בזמנים משתנים, הוצאת ספרית אלינור ומרכז יעקב הרצוג, ירושלים תשנ"ז, עמ' 306-275.

2.      'אנרכיזם, סגירות ומה שביניהם לאור פרשנות סוציו-תרבותית', נחם אילן (עורך), עין טובה: דו שיח ופולמוס בתרבות ישראל - ספר היובל לטובה אילן, הוצאת הקיבוץ המאוחד ונאמי תורה ועבודה, ישראל תשנ"ט, עמ' 547-530.

3.      'הרב קוק כפונדמנטליסט הלכתי לאור יחסו לאברהם ול"אבות"', משה חלמיש, חנה כשר ויוחנן סילמן (עורכים), אברהם אבי המאמינים: דמותו בראי ההגות לדורותיה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ב, עמ' 330-311.

4.      'הלכה, מטא-הלכה והגות דתית מודרנית: קוים למחשבת יוסקה אחיטוב', אבי שגיא ונחם אילן (עורכים), תרבות יהודית בעין הסערה: ספר היובל לכבוד יוסקה אחיטוב, הוצאת הקיבוץ המאוחד ומרכז יעקב הרצוג בקיבוץ עין צורים, תל אביב תשס"ב, עמ' 116-85.

5.      'אגדה והלכה: הרהורים על מגמות בהגות ובמחקר הפילוסופיה של ההלכה', עמיחי ברהולץ (עורך), מסע אל ההלכה: עיונים בין-תחומיים בעולם החוק היהודי, הוצאת ידיעות אחרונות ובית מורשה, תל אביב 2003, עמ' 312-285.

6.      'הלכה, אגדה ונבואה בתורת ארץ ישראל לאור "אחדות ההפכים" במשנת הראי"ה קוק', אבי שגיא ודב שוורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית,  הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשס"ג, עמ' 286-261.

7.      'הציונות כמהפכה א-מדינית במשנתו של הרב משה אביגדור עמיאל', מאה שנות ציונות דתית,  אבי שגיא ודב שוורץ (עורכים), הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשס"ג, עמ' 306-287 .

8.      'הבבלי, הירושלמי ו"תורת ארץ-ישראל" הנבואית במשנת הראי"ה קוק', אביעזר רביצקי (עורך), ארץ-ישראל בהגות היהודית במאה העשרים, הוצאת יד בן צבי, ירושלים תשס"ה, עמ' 70-26.

9.      'עיון מחודש במתח בין יהדות למדינה דמוקרטית לאור הפילוסופיה של ההלכה', אביעזר רביצקי (עורך), דת ומדינה בהגות היהודית במאה העשרים , המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים 2005, עמ' 566-489.

10.  'עיון בדגם חברתי-תרבותי לבחינת הזיקה שבין תרבות יהודית לתרבות כללית לאור משנתו של הרב משה אביגדור עמיאל', יהוידע עמיר (עורך), דרך הרוח: ספר היובל לאליעזר שביד, כרך א, מכון ון ליר, והאוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"ה, עמ' 438-409.

11.  'אמונה, שבר ודממה במחשבה היהודית לאחר השואה ובמשנת אנדרה נהר', יהוידע עמיר (עורך), נצח בעתות של שינוי: אנדרה נהר וההגות היהודית הצרפתית לאחר השואה, הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, תל אביב 2005, עמ' 192-153.

12.  'פילוסופיה, קולנוע והפילוסופיה של החינוך', זאב הרוי ועמיחי ברהולץ (עורכים), בדרכי שלום: ספר יובל לשלום רוזנברג, ספריית אלינור ובית מורשה, ירושלים 2007 (בדפוס)

13.  'בין אקדמיה וחינוך דתי לאור מושגי "שפה" ו"ספרות", יונתן כהן, אלי הולצר ואליק אייזיקס (עורכים), שפה וספרות: עונים חדשים בפילוסופיה של החינוך היהודי – ספר היובל למיכאל רוזנק, מאגנס, ירושלים 2006 (בדפוס)

14.  'הרגישות לאירוע החינוכי והחשיבה ההלכתית: עיון בכתבי רי"ד סולובייצ'יק, הראי"ה קוק והח"ד הלוי לאור קירין אייגן', ידידיה שטרן (עורך), דמות הרב, הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 2007 (בדפוס).

15.  'הרהורים על הזיקה שבין הפילוסופיה של ההלכה והפילוסופיה של החינוך', אביעזר רביצקי ואבינועם רוזנק (עורכים), עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה, מאגנס, ירושלים 2007 (בדפוס). 

16.  'מעשה אבות סימן לבנים: היסטוריה, גאולה ותשובה בהגותו של הרב אברהם חזן', דודי שוורץ (עורך), תשובה וגאולה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 2007 (בהכנה)

17.  'ישעיהו ליבוביץ: תיאוריה ופרקסיס', אביעזר רביצקי (עורך), ישעיהו ליבוביץ: שמרנות ורדיקליות, מכון ון ליר, ירושלים 2007 (בדפוס).

18.  'ריטואל, הלכה ותרבות: על חיונתן של נורמות', יצחק ברנד (עורך), דת ודין, הפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת בר אילן, רמת גן 2007 (בהכנה).

19.  'גבוליות וסטייה באורתודוקסיה: פסיקה קונסרבטיבית ואורתודוקסיה פוסט מודרנית', אביעזר רביצקי ויוסף סלמון (עורכים), עיונים חדשים בחקר האורתודוקסיה, מאגנס, ירושלים 2006 (בדפוס).

 

1.      מאמרים בקבצים לועזיים:

20.  "Halakhah, Thought and the Idea of Holiness in the Writings of Rabbi Haim David Halevi", R. Elior and P. Schafer (eds.,), Creation and Re-Creation in Jewish Thought: Festschrift in Honor of Josef Dan, Nohr Siebeck, Tubingen 2005 , pp. 309-338.

21.  "Morality and Law in the Halakhic Writings of Rabbi Y.Y. Weinberg: Post-Holocaust Halakhic Rulings", S. Katz (ed.), The Holocaust: Jewish thought and Education, Memotial Foundation (in preparation).

 

מאמרים בכתבי עת

1. 'מבריסק למארבורג ובחזרה: היצירה ההלכתית בשיעורי התלמוד של הרב י"ד סולובייצ'יק', אקדמות ט (תש"ס) 34-9.

2. 'ההלכה הנבואית והמציאות בפסיקתו של הרב קוק', תרביץ סט, חוברת ד (תמוז-אלול תש"ס), עמ' 618-591.

3. 'מי מפחד מכתבים גנוזים? - שמונה קבצים מכת"י של הרב קוק', תרביץ, סט, חוב' ב (טבת-אדר תש"ס), עמ' 291-257.

4. 'ההוראה, הנבואה והתלמיד שביניהן: סוגיה בפילוסופיה של החינוך במשנת הרב קוק', הגות בחינוך היהודי ב (תש"ס)  עמ' 199-183.

5. 'חינוך ומטא-הלכה במשנת הרב קוק', דעת 46 (חורף תשס"א), עמ' 123-99.

'הפילוסופיה של ההלכה, הפילוסופיה של החינוך - והפסיקה ההלכתית שביניהם' (מאמר משותף עם מיכאל רוזנק), הגות בחינוך היהודי ג-ד (תשס"ב), עמ' 114-75.

6. 'אינדיבידואליזם וחברה, חירות ונורמה: קריאה חדשה בכתבי הראי"ה קוק', אקדמות יד (תשס"ד) עמ' 116-89.

7. 'השיקול החינוכי והכתיבה ההלכתית: עיון במושג הקדושה במשנת הרב ח"ד הלוי', הגות בחינוך היהודי ז (תשס"ו), עמ' 200-171.

 

 

מאמרים בכתבי עת לועזיים:

8. "Anti-Ideological Religion: Repentance, Halakhah, and Secular Culture in the Writings of Rabbi Abraham Hazan", Revue des ֹtudes Juives.

9. "The Concept of Image: Between Philosophy and Kabbalah, Thought and Education" (a response to Moshe Meir's article "On the Concept of Image"), J. Cohen (ed.), Studies in Jewish Education, Vol. 12, Magnes Press, Jerusalem.

10. "Prophecy and Halakhah: Dialectics in Rabbi Kook's Meta-Halakhic Thought", accepted for publication in Jewish Law Annual, Boston University, B. Lifshitz (ed.)

11. "Ritual, Halakhah, and Culture", accepted for publication in Jewish Law Studies, Eliot Dorff (ed.)

12. "Law, Halacha, and Education: New Directions in the Philosophy of Halacha",  Hebraic Political Studies

13. "Hidden Diaries and New Discoveries: the Life and Thought of Rabbi A.I. Kook", Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies.

 

 

ערכים באנציקלופדיות:

1. הערך על הראי"ה קוק, אנציקלופדית למדא – העמותה לתרבות יהודית מודרנית (בהכנה).

2. הערך על הרי"ד סולובייצ'יק, אנציקלופדית למדא – העמותה לתרבות יהודית מודרנית (בהכנה).