לימודי לאדינו

במרכז לחקר לשונות היהודים וספרויותיהם

האוניברסיטה העברית בירושלים 


הפורום לסטודנטים הספריות הקורסים

האנשים

המרכז על הלאדינו

אתר הבית

 

הקורסים

 

שנת תשע"א

ב"א

 

13073 קהילות יהודיות ספרדיות: זהות וגורל על ציר היסטורי ותרבותי

נציג את הקהילות היהודיות-הספרדיות בעת החדשה, תוך שימת דגש על שאלת הזהות המעוצבת לאור גורלן ההיסטורי והתרבותי בהקשרים משתנים. נפתח בסקירה היסטורית ותרבותית שתתמקד בחיי היהודים בחצי האי האיברי, ובקהילות היהודיות-הספרדיות שקמו לאחר הגירוש באימפריה העות'מאנית ובצפון אפריקה.
כמו כן נבחן מסמכים היסטוריים המאירים את שאלת הזהות היהודית-הספרדית בפזורה לדורותיה, ובמיוחד בעת החדשה. כמו כן נעיין ביצירות ספרות וספרות עממית, בסיפורת אישית ובאתרים יהודיים ספרדיים באינטרנט. חלק מהטקסטים ישקפו את הלשון הספרדית היהודית (לאדינו) והספרות שנוצרה בה כרכיב במנגנון עיצוב הזהות היהודית הספרדית. טקסטים אלה ילוו בתרגום לעברית, וההשתתפות בקורס אינה מותנית בדרישה מוקדמת של ידיעת לאדינו. קריאת מכלול הטקסטים, שתסתייע גם בספרות המחקר התאורטית, תכוון לבדיקת האופן שבו מעוצבת הזהות היהודית-הספרדית ומהותה על הציר ההיסטורי שבין גירוש ספרד לשואה, ולאחר השואה במדינת ישראל ובתפוצות.
לאור כל העולה מעיונים אלה נתמקד בבחינת מצבה המיוחד של זהות זו בזמננו, כאשר הקהילות היהודיות-הספרדיות הופכות לקהילות מדומיינות.

ד"ר מיכל הלד  שנתי  יום ד'  16:15-14:30  רוח 2407 (הר הצופים)

 

 

 

 

 

17237 קורות חיים: הסיפורת העברית בת זמננו כסיפורת אישית

במפנה המאות ה-20 וה-21 מסתמנת בספרות העברית מגמה שבמסגרתה יוצרים רבים, שמייצגים עמדות אמנותיות ואידיאולוגיות מגוונות, כותבים פרוזה העוסקת בעצמם. נקרא מבחר מיצירות אלה ונעמוד על מאפייניהן הייחודיים ברמה הסינכרונית (כל טקסט לגופו) והדיאכרונית (משמעות הסוגה ככלל, בהיבטיה הספרותיים והחברתיים).
במוקד הדיון תעמוד השאלה האם ניתן לדבר על חזרה אל הסיפור, אל המחבר ואל הדמות כסוג חדש של מערכת סיפורית אישית.
היצירות שתקראנה משקפות צמתי תרבות ישראלית, שניתוחם ישמש עוגן מרכזי בקריאה: שואה, מזרח, מגדר, דת וחילון, מרכז ופריפריה.

ד"ר מיכל הלד  סמ  שנתי  יום ד'  12:15-10:30  רוח 2501 (הר הצופים)

 

27604 לאדינו (ספרדית-יהודית) למתחילים: יסודות השפה

מבוא ליסודות הדקדוק ואוצר המילים של הלאדינו החדשה בארצות הבלקן.

פרופ דוד בוניס  שות  סמסטר ב'  יום א'  18:15-16:30  רוח 2604 (הר הצופים)

הערות:
*מומלץ ללמוד במקביל קורס 27606 "לאדינו למתחילים: קריאת טקטסים ספרותיים".

 

27606 לאדינו (ספרדית-יהודית) למתחילים: קריאת טקסטים ספרותיים

קריאה וניתוח של קטעים מהמסורת שבעל פה ומהספרות הכתובה מקנה למשתתפים היכרות עם ההיסטוריה והחברה של דוברי הלאדינו בארצות הבלקן וחיי התרבות שלהם.

פרופ דוד בוניס  שות  סמסטר ב'  יום ג'  18:15-16:30  רוח 2404 (הר הצופים)

הערות:
*מומלץ ללמוד במקביל קורס 27604 "לאדינו למתחילים: יסודות השפה".

 

27681 מבוא לספרות העממית והכתובה בספרדית-יהודית (לאדינו)

תיבדקנה היצירות שנוצרו בלאדינו (ספרדית-יהודית) בכתב ובעל-פה מגירוש ספרד ועד זמננו. העיון בצורות ובתכנים של היצירות ייעשה תוך ניסיון לענות על שאלות כגון מהי תרבות יהודית-ספרדית, כיצד היא באה לידי ביטוי בספרות ומהו הכוח המקיים אותה לאורך זמן. הקריאה תלווה בסקירה היסטורית ותרבותית של חיי היהודים בספרד, בגירושם משם ובחייהם בקהילות היהודית-הספרדיות שלאחר הגירוש. הטקסטים בספרדית-יהודית ייקראו גם בתרגום לעברית.

ד"ר מיכל הלד  שות  סמ א  יום ד'  16:15-14:30  רוח 2504 (הר הצופים)

 

27683 שואת היהודים הספרדים וביטוייה בספרות העממית והכתובה

השואה לא פסחה על היהודים דוברי הלאדינו (ספרדית-יהודית). נבדוק כיצד באה לידי ביטוי חווית השואה בספרות העממית והכתובה בלאדינו וננסה להבין כיצד ניתן להמשיג ולבטא אותה באמצעות הלשון בכלל והספרדית-היהודית בפרט, ומהי מהות ייצוג השואה מנקודת מבט פולקלוריסטית. הטקסטים בלאדינו ילוו בתרגום לעברית והתלמידים ינתחו אותם לאור תחומי החקר שהם שייכים להם (ספרות, פולקלור, לשון, היסטוריה, סוציולוגיה ועוד).

ד"ר מיכל הלד  שות  סמ ב  יום ד'  16:15-14:30  רוח 2302 (הר הצופים)

---27 מחקר מודרך בלימודי לאדינו

בהתייעצות עם מורה, סטודנטים יערכו פרוייקט עצמאי שבסיומו רפראט או עבודה סמינריונית. המקום והזמן יתואמו עם היועץ.

מ"א

 

 

27815 לאדינו על גווניה האזוריים והחברתיים

היכרות עם הסוגות האזוריות והחברתיות של הלאדינו (לאדינו בבלקנים לעומת לאדינו בצפון אפריקה, סוגות הקשורות לגיל ולמגדר, למעמד חברתי ולהשכלה, למקצועות ולאידיאולוגיות) שהתפתחו בשפה מימי הביניים ועד לעת החדשה.

פרופ דוד בוניס  שות  סמסטר ב'  יום ג'  16:15-14:30  רוח 2404 (הר הצופים)

 

29321 הספרדית-היהודית (לאדינו) והספרדית בהשוואה

ד"ר אלדינה קינטנה-רודריג  סמ  סמסטר א'  יום ב'  12:15-10:30  רוח 2305  (הר הצופים)

---27 מחקר מודרך בלימודי לאדינו מתקדמים

בהתייעצות עם מורה, סטודנטים מתקדמים יערכו פרוייקט עצמאי שבסיומו רפראט או עבודה סמינריונית. המקום והזמן יתואמו עם היועץ.

 

למעלה

עודכן לאחרונה 30/07/2010