לימודי לאדינו

במרכז לחקר לשונות היהודים וספרויותיהם

האוניברסיטה העברית בירושלים 


הפורום לסטודנטים הספריות הקורסים

האנשים

המרכז על הלאדינו

אתר הבית

 

 

תכנית לימודי הלאדינו במרכז לחקר לשונות היהודים וספרויותיהם

תכנית לימודי הלאדינו באוניברסיטה העברית בירושלים נוסדה בשנת תש"מ בידי דוד מ' בוניס. כיום לימודי הלאדינו הם יחידה במרכז לחקר לשונות היהודים וספרויותיהם באוניברסיטה, אשר מאז ייסודו בשנת תשמ"ה מנוהל בידי משה בר-אשר ומרוכז על ידי עפרה תירוש-בקר. המרכז מציע קורסים לתלמידי תואר בוגר ומוסמך ולדוקטורנטים המתמקדים בלשון, בספרות ובפולקלור של דוברי הלאדינו. התלמידים לתואר בוגר יכולים להתמחות בלאדינו כחלק מתכנית בחקר לשונות היהודים וספרויותיהם. התלמידים לתארים מתקדמים רשאים, בפיקוח מנחה, לעצב תכנית אישית בלימודי לאדינו המקנה להם תואר מוסמך או דוקטור.

 

בנוסף על הקורסים שהוא מציע בלאדינו ולשונות יהודיות אחרות, המרכז לחקר לשונות היהודים וספרויותיהם עורך מדי שנה סדנה בת שלושה או ארבעה מפגשים בלשונות היהודים ומקיים, בשיתוף עם גופים אקדמיים אחרים, כנס בינלאומי על נושאים כגון לשונות היהודים במגע עם הלשון העברית ולשונות היהודים כלשונות תרגום. מחקרים בלשונות היהודים רואים אור במסורות, כתב העת של המרכז, ובמונוגרפיות בהוצאת המרכז בשיתוף מוסד ביאליק ומוסדות אקדמיים אחרים.

 

 

 

           פרסומים של המרכז לחקר לשונות היהודים וספרויותיהם