36607 - Morphology -- מורפולוגיה

English

פרופ׳ יהודה נ. פאלק
חדר 7812
שעות קבלה: ימי א׳ ו־ד׳ 14:45-15:30

סמסטר א׳ תשע״ב ימי א׳ ו־ד׳ 10:30-12:00 בחדר 2705
קורס חובה, שנה ב׳/ג׳, החוג לבלשנות, מדור בלשנות גנרטיבית

מושגי יסוד בניתוח מורפולוגי ובתיאוריה מורפולוגית: מורפמות ואלומורפיה, נטייה וגזירה, גישות המבוססות על המורפמה מול גישות המבוססות על חמילה, פרדיגמות והקשר בין מורפולוגיה למרכיבים אחרים של הדקדוק.

מבנה הקורס

 1. מושגי יסוד
  1. מורפמות, לקסמות, צורות מילים [פרקים 1 ו־2]
  2. תהליכים מורפולוגיים [3.1]
  3. הלקסיקון [פרק 4]
 2. נטייה וגזירה [פרק 5]
 3. תיאוריה מורפולוגית
  1. מבנה כללי [פרק 3, חלק 2]
  2. תצורת מילים (לקסמות): גזירה והרכבה [פרקים 6 ו־7]
  3. נטייה: פרדיגמות וקבוצות נטייה [פרק 8]
 4. מורפולוגיה ו...
  1. ... תחביר [פרקים 9 ו־11]
  2. ... פונולוגיה [פרק 10]

ספר לימוד

Martin Haspelmath, Understanding Morphology
יש להביא את הספר לכל שיעור


דרישות הקורס


דפים להורדה (פורמט PDF אקרובט)

סילבוס [30.10]
מספרים בטפוואה [30.10]
פעלים בשפת צוטוחיל [2.11]
טיפולוגיה מורפולוגית [2.11]
פרדיגמות [6.11]
לקסמות ומשפחות מילים [6.11]
סוגי מורפמות [9.11]
אלומורפיה [13.11]
תהליכים מורפולוגיים [16.11]
קצת מורפולוגיה באוֹאוֹדהאם [20.11]
הלקסיקון [23.11]
נטייה [30.11]
מבנה תיאורטי [11.12]
חוקים מורפולוגיים [21.12]
פרדוקס המסגור [28.12]
קבוצות נטייה [8.1]
עוד נטייה [11.1]
סיבוכי נטייה [18.1]
n't [25.1]
תחביר ומופולוגיה [29.1]


הודעות

מינוח מורפולוגי באנגלית ועברית


שיעורי בית

ניתן 2.11; להגיש 9.11: סוֹקה
ניתן 13.11; להגיש 20.11: אלומורפיה -- ש״ב
ניתן 20.11; להגיש 27.11: תהליכי ריבוי
ניתן 27.11; להגיש 4.12: הלקסיקון והשורש בעברית
ניתן 7.12; להגיש 14.12: נטייה מול גזירה
ניתן 28.12; להגיש 4.1: חוקים מורפולוגיים--ש״ב
ניתן 4.1; להגיש 11.1: גזירה--ש״ב
ניתן 15.1; להגיש 22.1: קבוצות נטייה בספרדית
לא חובה: ניתן 29.1; להגיש 5.2: מילים וצירופים