פקולטה למדעי הרוח/מחשבת ישראל
אבינועם רוזנק - Avinoam Rosenak
החוג למחשבת ישראל האוניברסיטה העברית
דר אבינועם רוזנק

פרסומים קורות חיים Publications Biography Events 

ברוכים הבאים

 

לאתר של

 

ד"ר אבינועם רוזנק

החוג למחשבת ישראל

האוניברסיטה העברית

הר הצופים

91905, ישראל

טל' 972-2-6713560

e-mail: rosnak@mscc.huji.ac.il

 


 

Welcome

to the site of

 

Dr. Avinoam Rosenak

Jewish Thought Dept.

The Hebrew University
Mnt. Scopus,
Jerusalem
91905
Israel
Tel.: 972-2-6713560

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact